De veerkracht en de flexibiliteit van oorkappen nemen in de loop van de tijd af. De afdichtingskussen moeten daarom elk halfjaar worden vervangen.