Helm, veiligheidsschoen, gehoorbescherming of ander persoonlijk beschermingsmiddel nodig? Met de PBMwijzer bent u goed geïnformeerd over de verschillende typen PBM en het gebruik en onderhoud daarvan. 

In het kader van de arbeidshygiënische strategie moet iedere organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen waarin staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn. In het PBM-dossier op arbo-online leest u alles over wet- en regelgeving en het voorkómen van risico’s. Heeft u deze stappen doorlopen dat informeert deze PBMwijzer u over de verschillende typen PBM en het gebruik daarvan.
Alle informatie is gebaseerd op de PBMgids, hét onafhankelijke standaardwerk voor PBM.

Welke bescherming zoekt u?  

Uw feedback wordt op prijs gesteld: arbo@vakmedianet.nl

Abonneren nieuwsbrief